IRカレンダー

年間スケジュール

スケジュール スケジュール

2024年

5月24日 「2024年3月期 決算説明会」開催
5月8日 「2024年3月期 決算短信」開示
3月15日 「西日本フィナンシャルホールディングス会社説明会」開催(福岡)
2月13日 「四半期報告書(第8期第3四半期)」提出
2月9日 「2024年3月期 第3四半期 決算短信」開示
1月30日 「中間ディスクロージャー誌2023」開示

2023年

12月7日 「ミニディスクロージャー誌 2023年9月期」発行
12月1日 「2024年3月期 第2四半期 決算説明会」開催
11月24日 「四半期報告書(第8期第2四半期)」提出
11月7日 「2024年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」開示
9月26日 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(北九州)
9月19日 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(福岡)
8月10日 「四半期報告書(第8期第1四半期)」提出
8月7日 「2024年3月期 第1四半期 決算短信」開示
7月28日 「統合報告書2023(ディスクロージャー誌)」開示
7月3日 「ミニディスクロージャー誌 2023年3月期」発行
6月30日 「有価証券報告書」提出
5月26日 「2023年3月期 決算説明会」開催
5月12日 「2023年3月期 決算短信」開示
3月3日 「個人投資家さま向け会社説明会」開催
2月10日 「四半期報告書(第7期第3四半期)」提出
2月6日 「2023年3月期 第3四半期 決算短信」開示
1月30日 「中間ディスクロージャー誌2022」開示

2022年

12月8日 「ミニディスクロージャー誌 2022年9月期」発行
11月25日 「四半期報告書(第7期第2四半期)」提出
11月25日 「2023年3月期 第2四半期 決算説明会」開催
11月10日 「2023年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」開示
8月10日 「四半期報告書(第7期第1四半期)」提出
8月8日 「2023年3月期 第1四半期 決算短信」開示
7月29日 「統合報告書2022(ディスクロージャー誌)」開示
7月1日 「ミニディスクロージャー誌 2022年3月期」発行
6月30日 「有価証券報告書」提出
5月26日 「2022年3月期 決算説明会」開催
5月12日 「2022年3月期 決算短信」開示
2月10日 「四半期報告書(第6期第3四半期)」提出
2月7日 「2022年3月期 第3四半期 決算短信」開示
1月28日 「中間ディスクロージャー誌2021」開示

2021年

12月10日 「ミニディスクロージャー誌 2021年9月期」発行
11月26日 「四半期報告書(第6期第2四半期)」提出
11月26日 「2022年3月期 第2四半期 決算説明会」開催
11月9日 「2022年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」開示
8月11日 「四半期報告書(第6期第1四半期)」提出
8月2日 「2022年3月期 第1四半期 決算短信」開示
7月29日 「統合報告書2021(ディスクロージャー誌)」開示
7月7日 「ミニディスクロージャー誌 2021年3月期」発行
6月30日 「有価証券報告書」提出
5月27日 「2021年3月期 決算説明会」開催
5月12日 「2021年3月期 決算短信」開示
2月10日 「四半期報告書(第5期第3四半期)」提出
2月8日 「2021年3月期 第3四半期 決算短信」開示
1月28日 「中間ディスクロージャー誌2020」開示

2020年

12月9日 「ミニディスクロージャー誌 2020年9月期」発行
11月27日 「四半期報告書(第5期第2四半期)」提出
11月26日 「2021年3月期 第2四半期 決算説明会」開催
11月6日 「2021年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」開示
8月7日 「四半期報告書(第5期第1四半期)」提出
8月3日 「2021年3月期 第1四半期 決算短信」開示
7月30日 「統合報告書2020(ディスクロージャー誌)」開示
7月6日 「ミニディスクロージャー誌 2020年3月期」発行
6月29日 「有価証券報告書」提出
5月28日 「2020年3月期 決算説明会」開催
5月12日 「2020年3月期 決算短信」開示
2月14日 「四半期報告書(第4期第3四半期)」提出
2月7日 「2020年3月期 第3四半期 決算短信」開示
1月31日 「2019年度中間ディスクロージャー誌 2019年9月期」開示

2019年

12月3日 「ミニディスクロージャー誌 2019年9月期」発行
11月28日 「四半期報告書(第4期第2四半期)」提出
11月27日 「2020年3月期 第2四半期 決算説明会」開催
11月6日 「2020年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」開示
9月3日 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(福岡)
8月7日 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(北九州)
8月2日 「2020年3月期 第1四半期 決算短信」開示
7月31日 「ディスクロージャー誌 2019年3月期」開示
7月5日 「ミニディスクロージャー誌 2019年3月期」発行
6月28日 「有価証券報告書」提出
5月29日 「2019年3月期 決算説明会」開催
5月14日 「2019年3月期 決算短信」開示
3月15日 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(久留米)
3月1日 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(北九州)
2月19日 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(福岡)
2月4日 「2019年3月期 第3四半期 決算短信」開示
1月31日 「2018年度中間ディスクロージャー誌」開示

2018年(平成30年)

12月5日 「ミニディスクロージャー誌 2018年9月期」発行
11月29日 「2019年3月期第2四半期 決算説明会」開催
11月27日 「四半期報告書(第3期第2四半期)」提出
11月8日 「2019年3月期 第2四半期(中間期)決算短信」開示
8月29日 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(北九州)
8月22日 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(福岡)
8月10日 「四半期報告書(第3期第1四半期)」提出
8月6日 「2019年3月期 第1四半期 決算短信」開示
7月30日 「ディスクロージャー誌 2018年3月期」開示
7月6日 「ミニディスクロージャー誌 2018年3月期」発行
6月29日 「有価証券報告書」提出
5月24日 「2018年3月期 決算説明会」開催
5月10日 「2018年(平成30年)3月期 決算短信」開示
3月19日 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(北九州)
3月9日 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(福岡)
2月27日 「個人投資家さま向け会社説明会」開催(福岡)
2月9日 「四半期報告書(第2期第3四半期)」提出
2月5日 「平成30年3月期 第3四半期 決算短信」開示
1月31日 「中間ディスクロージャー誌 平成29年9月期」開示

2017年(平成29年)

12月8日 「ミニディスクロージャー誌 平成29年9月期」発行
11月24日 「2018年3月期第2四半期 決算説明会」開催
11月22日 「四半期報告書(第2期第2四半期)」提出
11月9日 「平成30年3月期第2四半期 決算短信」開示
8月10日 「四半期報告書(第2期第1四半期)」提出
8月7日 「平成30年3月期第1四半期 決算短信」開示
7月31日 「ディスクロージャー誌 平成29年3月期」開示
7月10日 「ミニディスクロージャー誌 平成29年3月期」発行
6月30日 「有価証券報告書」提出
5月22日 「2017年3月期 決算説明会」開催
5月10日 「平成29年3月期 決算短信」開示
2月13日 「四半期報告書(第1期第3四半期)」提出
2月6日 「平成29年3月期第3四半期 決算短信」開示
1月30日 「中間ディスクロージャー誌 平成28年9月期」開示

2016年(平成28年)

12月6日 「ミニディスクロージャー誌 平成28年9月期」発行
11月30日 「2016年9月期 決算説明会」開催
11月22日 「半期報告書(107期中)」提出
11月8日 「平成29年3月期第2四半期 決算短信」開示

2016年(平成28年) 西日本シティ銀行

9月2日 「Annual Report 2016」発行
8月12日 「四半期報告書(107期第1四半期)」提出
8月9日 「平成29年3月期第1四半期 決算短信」開示
7月29日 「平成27年度 ディスクロージャー資料」開示
7月8日 「ミニディスクロージャー誌 平成28年3月期」発行
6月30日 「有価証券報告書(106期)」提出
6月29日 「第106期定時株主総会」開催
5月26日 「2016年3月期 決算説明会」開催
5月10日 「平成28年3月期 決算短信」開示
2月12日 「四半期報告書(106期第3四半期)」提出
2月8日 「平成28年3月期第3四半期 決算短信」開示
1月27日 「平成27年度 中間ディスクロージャー資料」開示

2015年(平成27年) 西日本シティ銀行

12月1日 「ミニディスクロージャー誌 平成27年9月期」発行
11月26日 「2015年9月期 決算説明会」開催
11月20日 「四半期報告書(106期第2四半期)」提出
11月10日 「平成28年3月期第2四半期 決算短信」開示
10月5日 「Annual Report 2015」発行
8月14日 「四半期報告書(106期第1四半期)」提出
8月10日 「平成28年3月期第1四半期 決算短信」開示
7月28日 「平成26年度 ディスクロージャー資料」開示
7月3日 「ミニディスクロージャー誌 平成27年3月期」発行
6月29日 「有価証券報告書(105期)」提出
6月26日 「第105期定時株主総会」開催
5月 25日 「2015年3月期 決算説明会」開催
5月12日 「平成27年3月期 決算短信」開示
2月13日 「四半期報告書(105期第3四半期)」提出
2月9日 「平成27年3月期第3四半期 決算短信」開示
1月28日 「平成26年度 中間ディスクロージャー資料」開示

2014年(平成26年) 西日本シティ銀行

12月17日 「ミニディスクロージャー誌 平成26年9月期」発行
12月1日 「2014年9月期 決算説明会」開催
11月21日 「四半期報告書(105期第2四半期)」提出
11月10日 「平成27年3月期第2四半期 決算短信」開示
9月12日 「Annual Report 2014」発行
8月12日 「四半期報告書(105期第1四半期)」提出
8月6日 「平成27年3月期第1四半期 決算短信」開示
7月30日 「平成25年度 ディスクロージャー資料」開示
7月17日 「ミニディスクロージャー誌 平成26年3月期」発行
6月30日 「有価証券報告書(104期)」提出
6月27日 「第104期定時株主総会」開催
6月5日 「2014年3月期 決算説明会」開催
5月9日 「平成26年3月期 決算短信」開示
2月13日 「四半期報告書(104期第3四半期)」提出
2月7日 「平成26年3月期第3四半期 決算短信」開示
1月30日 「平成25年度 中間ディスクロージャー資料」開示

2013年(平成25年) 西日本シティ銀行

12月20日 「ミニディスクロージャー誌 平成25年9月期」発行
12月6日 「2013年9月期 決算説明会」開催
11月15日 「四半期報告書(104期第2四半期)」提出
11月8日 「平成26年3月期第2四半期 決算短信」開示
10月9日 「Annual Report 2013」発行
8月13日 「四半期報告書(104期第1四半期)」提出
8月5日 「平成26年3月期第1四半期 決算短信」開示
7月30日 「平成24年度 ディスクロージャー資料」開示
7月1日 「ミニディスクロージャー誌 平成25年3月期」発行
6月28日 「有価証券報告書(103期)」提出
6月27日 「第103期定時株主総会」開催
5月31日 「2013年3月期 決算説明会」開催
5月10日 「平成25年3月期 決算短信」開示
2月13日 「四半期報告書(103期第3四半期)」提出
2月8日 「平成25年3月期第3四半期 決算短信」開示
1月28日 「平成24年度 中間ディスクロージャー資料」開示

2012年(平成24年) 西日本シティ銀行

12月7日 「ミニディスクロージャー誌 平成24年9月期」発行
11月27日 「2012年9月期 決算説明会」開催
11月22日 「四半期報告書(103期第2四半期)」提出
11月9日 「平成25年3月期第2四半期 決算短信」開示
9月26日 「Annual Report 2012」発行
8月13日 「四半期報告書(103期第1四半期)」提出
8月10日 「平成25年3月期第1四半期 決算短信」開示
7月27日 「平成23年度 ディスクロージャー資料」開示
7月2日 「ミニディスクロージャー誌 平成24年3月期」発行
6月29日 「有価証券報告書(102期)」提出
6月28日 「第102期定時株主総会」開催
6月1日 「2012年3月期 決算説明会」開催
5月11日 「平成24年3月期 決算短信」開示
2月13日 「四半期報告書(102期第3四半期)」提出
2月6日 「平成24年3月期第3四半期 決算短信」開示
1月30日 「平成23年度 中間ディスクロージャー資料」開示

2011年(平成23年) 西日本シティ銀行

12月9日 「ミニディスクロージャー誌 平成23年9月期」発行
12月2日 「2011年9月期 決算説明会」開催
11月22日 「四半期報告書(102期第2四半期)」提出
11月11日 「平成24年3月期第2四半期 決算短信」開示
9月20日 「Annual Report 2011」発行
8月12日 「四半期報告書(102期第1四半期)」提出
8月8日 「平成24年3月期第1四半期 決算短信」開示
7月29日 「平成22年度 ディスクロージャー資料」開示
7月4日 「ミニディスクロージャー誌 平成23年3月期」発行
6月30日 「有価証券報告書(101期)」提出
6月29日 「第101期定時株主総会」開催
6月10日 「2011年3月期 決算説明会」開催
5月13日 「平成23年3月期 決算短信」開示
2月10日 「四半期報告書(101期第3四半期)」提出
2月7日 「平成23年3月期第3四半期 決算短信」開示
1月26日 「平成22年度 中間ディスクロージャー資料」開示

2010年(平成22年) 西日本シティ銀行

12月 10日 「2010年9月期 決算説明会」開催
12月8日 「ミニディスクロージャー誌 平成22年9月期」発行
11月22日 「四半期報告書(101期第2四半期)」提出
11月12日 「平成23年3月期第2四半期 決算短信」開示
9月14日 「Annual Report 2010」発行
8月11日 「四半期報告書(101期第1四半期)」提出
8月9日 「平成23年3月期第1四半期 決算短信」開示
7月29日 「平成21年度 ディスクロージャー資料」開示
7月2日 「ミニディスクロージャー誌 平成22年3月期」発行
6月30日 「有価証券報告書(100期)」提出
6月29日 「第100期定時株主総会」開催
6月4日 「2010年3月期 決算説明会」開催
5月14日 「平成22年3月期 決算短信」開示
2月10日 「四半期報告書(100期第3四半期)」提出
2月8日 「平成22年3月期第3四半期 決算短信」開示
1月26日 「平成21年度 中間ディスクロージャー資料」開示

2009年(平成21年) 西日本シティ銀行

12月 4日 「ミニディスクロージャー誌 平成21年9月期」発行
12月1日 「2009年9月期 決算説明会」開催
11月24日 「四半期報告書(100期第2四半期)」提出
11月13日 「平成22年3月期第2四半期 決算短信」開示
9月29日 「Annual Report 2009」発行
8月14日 「四半期報告書(100期第1四半期)」提出
8月7日 「平成22年3月期第1四半期 決算短信」開示
7月27日 「平成20年度 ディスクロージャー資料」開示
6月30日 「ミニディスクロージャー誌 平成21年3月期」発行
6月29日 「有価証券報告書(99期)」提出
6月26日 「第99期定時株主総会」開催
6月2日 「2009年3月期 決算説明会」開催
5月15日 「平成21年3月期 決算短信」開示
2月 10日 「四半期報告書(99期第3四半期)」提出
2月6日 「平成21年3月期第3四半期 決算短信」開示
1月27日 「平成20年度 中間ディスクロージャー資料」開示

2008年(平成20年) 西日本シティ銀行

12月8日 「ミニディスクロージャー誌 平成20年9月期」発行
12月2日 「2008年9月期 決算説明会」開催
11月25日 「四半期報告書(99期第2四半期)」提出
11月14日 「平成21年3月期第2四半期 決算短信」開示
9月19日 「Annual Report 2008」発行
8月11日 「四半期報告書(99期第1四半期)」提出
8月8日 「平成21年3月期第1四半期 決算短信」開示
7月29日 「平成19年度 ディスクロージャー資料」開示
7月22日 「ミニディスクロージャー誌 平成20年3月期」発行
6月30日 「有価証券報告書(98期)」提出
6月27日 「第98期定時株主総会」開催
6月6日 「2008年3月期 決算説明会」開催
5月16日 「平成20年3月期 決算短信」開示
2月1日 「平成20年3月期第3四半期 決算短信」開示
1月31日 「平成19年度 中間ディスクロージャー資料」開示